Metadades

Què són les metadades

Concepte, funcions, contingut, estructura i accessibilitat a les metadades