Perfils IDEC (ISO 19115/19139 i ISO 19119/19139)

L'estàndard internacional  ISO 19115:2003 és un document molt ampli que aporta la terminologia necessària per a descriure les dades i sèries geogràfiques.

Tanmateix, l'estàndard internacional  ISO 19119:2008 és un document també molt ampli que aporta la terminologia necessària per a descriure els serveis geogràfics.

Es tracta d'estàndards que han de ser útils en qualsevol disciplina relacionada amb el territori i a qualsevol país; per aquest motiu es va decidir realitzar una concreció d'aquests estàndards al nostre territori amb la intenció de facilitar-ne l'ús als seus possibles usuaris.
 

Títol

Versió

Idioma

Format

Estàndard ISO/TC 211 DIS 19115 – Metadades -- Esquema IDEC

4

Català

Estàndard ISO 19119:2005/Amd 1:2008 – Metadades -- Esquema IDEC

1

Català

Podeu consultar aquí la família d'estàndards 191** (sèrie de normes ISO d'informació geogràfica).