Preguntes més freqüents

1- Com instal·lar la base de dades en xarxa?

2- Error inicialitzant MetaD. Causa: Hi ha hagut un error conectant amb BdD via ODBC.

3- El programa no grava la metadada.

4- Apareix el següent missatge: "No es una aplicación Win32 válida".

5- Apareix el següent missatge: "Error 1931. El servicio de instalación de Windows no puede actualizar el fichero de sistema C:\WINNT\System32\hhctrl.ocx porque el fichero está protegido por Windows."

6- Apareix el següent missatge: "NTVDM CPU ha encontrado una instrucción ilegal."

7- Apareix el següent missatge: "200 PORT command successful. Consider using PASV." o "425 Failed to establish connection."

1- Com instal·lar la base de dades en xarxa?

 • Instal·lar l'aplicació.
 • Copiar l'arxiu MetaD.mdb de la carpeta C:\Program Files\MetaD\mdb en un directori localitzat en un servidor.
 • Redefinir la ruta d'accés. Des del menú Arxiu del programa MetaD obrir l'opció Escollir base de dades. Una vegada dins navegar pels directoris fins a localitzar l'arxiu MetaD.mdb ubicat en el servidor.
 • Un cop escollit l'arxiu MetaD.mdb el programa demanarà ser reiniciat.

Quan el programa torna a arrancar ja connecta amb la base de dades que està en xarxa.

2- Error inicialitzant MetaD. Causa: Hi ha hagut un error conectant amb BdD via ODBC.

Aquest error es dóna per qüestions de permisos, és a dir, el programa vol accedir a la base de dades però l'usuari no hi té accés. En aquests casos hi ha dues solucions possibles:

 • La primera és parlar amb els informàtics per a què donin permisos en aquella carpeta. D'aquesta manera no hi haurà cap més problema.
 • La segona (cas de tenir dues unitats de disc): crea una carpeta a la unitat on tinguis els teus arxius (per exemple unitat E), copia l'arxiu MetaD.mdb que hi ha a la següent ruta (c:\Program Files\MetaD\mdb) i enganxa'l a la carpeta que s'ha creat a la unitat alternativa. A continuació, s'han de seguir els passos descrits a l'apartat 1. Si així tampoc funciona, s'haurà d'avisar als informàtics.

3- El programa no grava la metadada.

Per tal que el programa gravi la informació introduïda és necessari completar aquells camps simbolitzats a l'arbre amb un cercle de color vermell.

4- "No es una aplicación Win32 válida"

Si quan fas un doble click a l'executable surt un missatge que diu: "No es una aplicación Win32 válida" vol dir que el programa està mal descarregat. Hauràs de descarregar-lo de nou per tal que funcioni. La raó per la qual s'ha produït aquest error ha estat, probablement, que estàs utilizant algun gestor de descàrrega. Abans de tornar a baixar l'arxiu hauries de desactivar-lo.

5- "Error 1931. El servicio de instalación de Windows no puede actualizar el fichero de sistema C:\WINNT\System32\hhctrl.ocx porque el fichero está protegido por Windows. Puede que necesite actualizar su sistema operativo para que este programa funcione correctamente."

Hi ha dues possibilitats:

 1. Ignora l'error i continua la instal·lació. No obstant, es recomana que s'intal·li el Service Pack 2 o superior per a Windows 2000 i després reiniciar la màquina.
 2. Pot ser que Windows NT/2000 estigui preparat de manera que no tinguis privilegis d'adimistrador de la màquina (és a dir, no pot instal·lar cap programari). Contacta amb els informàtics per a saber si aquest és el cas.

6- "NTVDM CPU ha encontrado una instrucción ilegal."

Aquest comportament es pot donar si s'utilitza una versió incorrecte del fitxer Command.com. Per a resoldre aquesta qüestió substitueix el fitxer Command.com de la carpeta Winnt\System32 pel mateix fitxer d'una altra màquina que tingui Windows NT Workstation 4.0 o Windows NT Server 4.0 i després comprova que no hi ha el fitxer Command.com amb data 11/07/95 a la màquina. També pots substituir el fitxer Command.com de la màquina pel mateix fitxer del CD-ROM d'instal·lació de Windows NT.

7- "200 PORT command successful. Consider using PASV." o "425 Failed to establish connection."

És possible que hi hagi un tallafoc entre la teva màquina i el servidor FTP que estigui bloquejant l'FTP actiu. Prova d'afegir un FTP passiu des del teu navegador, fent el següent:

 1. Selecciona l'opció "Opciones de Internet" del menú "Herramientas" del teu navegador.
 2. Obra la pestanya "Avanzado".
 3. Activa la casella "Utilizar FTP pasivo".

Ara prova de descarregar de nou MetaD.

Nota: Aquesta funcionalitat del navegador es troba en a la versió 6.0 d'Internet Explorer.