Requeriments del sistema

Els requeriments del sistema per tal que MetaD funcioni correctament són:

  1. Sistema Operatiu Windows 98, 2000, NT, XP o Vista.
  2. Disposar d'entre 6 i 20 Mb lliures al disc dur.

Nota: L'espai disponible al disc dur variarà en funció del nombre de components (mdac, windows installer...) que ja tingui instal·lats la màquina.