INSPIRE

Concepte

Infraestructura de dades espacials europea

Principis

Competència i no duplicitat

Normes

Guies tècniques d'implementació