Metadades

Què són les metadades

Concepte, funcions, contingut, estructura i accessibilitat a les metadades

Aplicacions

Eines per a editar, validar i utilitzar les metadades