Noms de carrer

Taula que conté el llistat dels noms dels carrers dels municipis de Catalunya.

La taula conté, per a cada nom de carrer:

  • Codi del municipi a què pertany.
  • Nom del municipi.
  • Tipus de via.
  • Partícules i articles que fan de nexe entre el tipus de via i el nom de la via.
  • Nom de la via.
  • Nom complet (format pels tres anteriors).
  • Data de la informació.

La codificació de caràcters és Unicode (UTF-8).

Especificacions tècniques dels Noms de carrer v1.0 (09.04.2019) [PDF]

Metadades

Dates, especificacions i altres detalls

Logo CC BY
Geoinformació subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.

Detalls

Les dades s’extreuen de la Base de dades de carrers de Catalunya, conjunt de dades geogràfiques que elabora l’ICGC a partir d’informació de camp provinent de la cartografia topogràfica 1:1.000 del Mapa Urbà de Catalunya; de la col·laboració amb la Diputació de Lleida, la Diputació de Tarragona i la Diputació de Girona i els respectius ajuntaments, i de la cartografia o del carrerer cedits pels ajuntaments, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.