El Govern aprova la revisió del Pla Cartogràfic de Catalunya

23/03/2022 07:03
Imatge
Imatge parcial de les normatives de producte

Foto: ICGC.

El Govern va aprovar ahir, mitjançant Decret, la revisió del Pla Cartogràfic de Catalunya (PCC), que defineix i identifica els conjunts d'informació geogràfica que la Generalitat i l'Administració Local de Catalunya produeixen i utilitzen, i determina la seva estructura, qualitat, disponibilitat, interoperabilitat, actualització i condicions d'accés. El Pla és fruit del consens entre totes les entitats i organismes que, dins de les administracions catalanes, generen conjunts d'informació geogràfica i el seu objectiu és definir, a través de les seves especificitats tècniques, una gestió coordinada d'aquests conjunts d'informació.

Aquesta és la primera revisió del PCC i s'ha aprovat a partir de la proposta elaborada per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya després d'un procés participatiu entre la Generalitat i l'Administració Local per identificar necessitats i consensuar els resultats finals; i amb l'informe previ favorable de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya. Les revisions del Pla marquen la pauta d'una gestió eficaç i eficient per a la millora permanent de la geoinformació de l'Administració catalana.

La Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya –actualment, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)–, estableix el Pla Cartogràfic de Catalunya com a instrument per a coordinar dins de les administracions catalanes la generació de la informació geogràfica, tot sumant esforços, alhora que col·laborant per identificar necessitats comunes i apostant per la innovació. D'acord amb aquesta Llei, és l'ICGC l'entitat que lidera el PCC i el seu desplegament, i és el responsable d'elaborar la proposta de revisió.

Els principals eixos del Pla, que té com a àmbit d'aplicació Catalunya, són la determinació dels objectius i la coordinació de les activitats cartogràfiques, la constitució i la millora permanent de la infraestructura d'informació geogràfica de Catalunya i l'aprofitament i la coordinació d'aquesta informació amb les polítiques públiques sectorials amb projecció territorial.

Mitjançant el PCC s'estableix l'oficialitat i l'ús dels serveis cartogràfics, les relacions interadministratives i la planificació d'una gestió eficaç, eficient, coordinada, consensuada i en línia amb les directives europees de la geoinformació de la Generalitat i de l'Administració Local. En aquesta visió, el Pla s'alinea i és coherent amb la Directiva europea INSPIRE.