Creation year

1975

1 record(s)
 
Categories
Type of resources
Topics
Provided by
Years
Representation types
From 1 - 1 / 1
  • Categories    

    La col·lecció d'imatges Landsat 2 MSS pertanyen al sensor MultiSpectral Scanner (MSS) embarcat en el segon satèl·lit del programa Landsat d'observació de la Terra. Aquestes imatges van ser captades entre el gener de l'any 1975 i el febrer de l'any 1982 sobre la superfície de la Terra amb una cobertura completa cada 18 dies. Les imatges estan formades per quatre bandes entre l'espectre visible i infraroig proper amb una resolució espacial aproximada de 80 metres.