From 1 - 3 / 3
  • Categories    

    La col·lecció d'imatges Landsat 5 MSS pertanyen al sensor MultiSpectral Scanner (MSS) embarcat en el cinquè satèl·lit del programa Landsat d'observació de la Terra. Aquestes imatges van ser captades entre el març de l'any 1984 i l'agost de l'any 1995 sobre la superfície de la Terra amb una cobertura completa cada 16 dies. Les imatges estan formades per quatre bandes entre l'espectre visible, infraroig proper i tèrmic amb una resolució espacial aproximada de 80 metres.

  • Categories    

    La col·lecció d'imatges Landsat 5 MSS pertanyen al sensor MultiSpectral Scanner (MSS) embarcat en el cinquè satèl·lit del programa Landsat d'observació de la Terra. Aquestes imatges van ser captades entre el març de l'any 1984 i l'agost de l'any 1995 sobre la superfície de la Terra amb una cobertura completa cada 16 dies. Les imatges estan formades per quatre bandes entre l'espectre visible, infraroig proper i tèrmic amb una resolució espacial aproximada de 80 metres.

  • Categories  

    Road map, at scale 1:250 000, with the official road network of Catalonia. It indicates the official nomenclature, the total length of every road, its points of beginning and end and the administrative adscription. It includes 4 enlarged maps at scale 1:125 000 of the urban areas of Barcelona, Lerida, Gerona and Tarragona-Reus, 65 enlarged maps at 1:50 000 of cities or geographical areas, and the entire catalogue of catalan roads according to their administrator or territorial service.