Creation year

1987

5 record(s)
 
Categories
Type of resources
Topics
Provided by
Years
Representation types
From 1 - 5 / 5
 • Categories    

  La col·lecció d'imatges Landsat 5 MSS pertanyen al sensor MultiSpectral Scanner (MSS) embarcat en el cinquè satèl·lit del programa Landsat d'observació de la Terra. Aquestes imatges van ser captades entre el març de l'any 1984 i l'agost de l'any 1995 sobre la superfície de la Terra amb una cobertura completa cada 16 dies. Les imatges estan formades per quatre bandes entre l'espectre visible, infraroig proper i tèrmic amb una resolució espacial aproximada de 80 metres.

 • Categories    

  La col·lecció d'imatges Landsat 5 MSS pertanyen al sensor MultiSpectral Scanner (MSS) embarcat en el cinquè satèl·lit del programa Landsat d'observació de la Terra. Aquestes imatges van ser captades entre el març de l'any 1984 i l'agost de l'any 1995 sobre la superfície de la Terra amb una cobertura completa cada 16 dies. Les imatges estan formades per quatre bandes entre l'espectre visible, infraroig proper i tèrmic amb una resolució espacial aproximada de 80 metres.

 • Categories    

  La col·lecció d'imatges Landsat 5 MSS pertanyen al sensor MultiSpectral Scanner (MSS) embarcat en el cinquè satèl·lit del programa Landsat d'observació de la Terra. Aquestes imatges van ser captades entre el març de l'any 1984 i l'agost de l'any 1995 sobre la superfície de la Terra amb una cobertura completa cada 16 dies. Les imatges estan formades per quatre bandes entre l'espectre visible, infraroig proper i tèrmic amb una resolució espacial aproximada de 80 metres.

 • Categories    

  La col·lecció d'imatges Landsat 5 MSS pertanyen al sensor MultiSpectral Scanner (MSS) embarcat en el cinquè satèl·lit del programa Landsat d'observació de la Terra. Aquestes imatges van ser captades entre el març de l'any 1984 i l'agost de l'any 1995 sobre la superfície de la Terra amb una cobertura completa cada 16 dies. Les imatges estan formades per quatre bandes entre l'espectre visible, infraroig proper i tèrmic amb una resolució espacial aproximada de 80 metres.

 • Categories    

  La col·lecció d'imatges Landsat 5 MSS pertanyen al sensor MultiSpectral Scanner (MSS) embarcat en el cinquè satèl·lit del programa Landsat d'observació de la Terra. Aquestes imatges van ser captades entre el març de l'any 1984 i l'agost de l'any 1995 sobre la superfície de la Terra amb una cobertura completa cada 16 dies. Les imatges estan formades per quatre bandes entre l'espectre visible, infraroig proper i tèrmic amb una resolució espacial aproximada de 80 metres.