From 1 - 6 / 6
 • Categories  

  Vol del maig de 1991 en blanc i negre Contcates paper ampliats a 101,5 x 102 cms. Codi Vol:91050 Passada:333-P1. Fotograma:1663 Escala :5000

 • Categories  

  Layer of delimitation of the area of the town of Tossa de Mar included in the figure of protection of the Plan of Spaces of Interis Natural (PEIN) on the part of the Departament de Medi Ambient of the Generalitat de Catalunya.

 • Categories    

  La col·lecció d'imatges Landsat 4 TM pertanyen al sensor multiespectral Thematic Mapper (TM) embarcat en el quart satèl·lit del programa Landsat d'observació de la Terra. Aquestes imatges van ser captades entre el juliol de l'any 1982 i el juny de l'any 2001 sobre la superfície de la Terra amb una cobertura completa cada 16 dies. Les imatges estan formades per set bandes entre l'espectre visible, infraroig i tèrmic. La resolució espacial de totes les bandes és, aproximadament, de 30 metres menys la banda tèrmica amb 120 metres.

 • Categories    

  La col·lecció d'imatges Landsat 4 TM pertanyen al sensor multiespectral Thematic Mapper (TM) embarcat en el quart satèl·lit del programa Landsat d'observació de la Terra. Aquestes imatges van ser captades entre el juliol de l'any 1982 i el juny de l'any 2001 sobre la superfície de la Terra amb una cobertura completa cada 16 dies. Les imatges estan formades per set bandes entre l'espectre visible, infraroig i tèrmic. La resolució espacial de totes les bandes és, aproximadament, de 30 metres menys la banda tèrmica amb 120 metres.

 • Categories    

  El conjunt d'informació de Superfícies afectades per incendis forestals conté la delimitació de les superfícies afectades per incendis forestals, considerats amb fort impacte ambiental, descrites mitjançant la seva representació en dues dimensions a escala 1:50000 i uns atributs que descriuen les seves característiques semàntiques.

 • Categories  

  Districtes i seccions censals de Girona.