From 1 - 10 / 13
 • Categories    

  La col·lecció d'imatges Landsat 4 TM pertanyen al sensor multiespectral Thematic Mapper (TM) embarcat en el quart satèl·lit del programa Landsat d'observació de la Terra. Aquestes imatges van ser captades entre el juliol de l'any 1982 i el juny de l'any 2001 sobre la superfície de la Terra amb una cobertura completa cada 16 dies. Les imatges estan formades per set bandes entre l'espectre visible, infraroig i tèrmic. La resolució espacial de totes les bandes és, aproximadament, de 30 metres menys la banda tèrmica amb 120 metres.

 • Categories    

  El conjunt d'informació de Superfícies afectades per incendis forestals conté la delimitació de les superfícies afectades per incendis forestals, considerats amb fort impacte ambiental, descrites mitjançant la seva representació en dues dimensions a escala 1:50000 i uns atributs que descriuen les seves característiques semàntiques.

 • Categories    

  La col·lecció d'imatges Landsat 4 TM pertanyen al sensor multiespectral Thematic Mapper (TM) embarcat en el quart satèl·lit del programa Landsat d'observació de la Terra. Aquestes imatges van ser captades entre el juliol de l'any 1982 i el juny de l'any 2001 sobre la superfície de la Terra amb una cobertura completa cada 16 dies. Les imatges estan formades per set bandes entre l'espectre visible, infraroig i tèrmic. La resolució espacial de totes les bandes és, aproximadament, de 30 metres menys la banda tèrmica amb 120 metres.

 • Categories  

  Information about parcels boundaries of the city (houses blocks and parcels boundaries; divisions of these; postal numbers and street names; and some other related information)

 • Categories    

  Topographical information about the elements which happen to be in the not build places (topographical network; road and street network; parks, gardens, ...; water, gas, communications networks; sewer system; and some other related information).

 • Categories    

  Representation of Catalonia by means of a continuous topographic cartography at scale 1:50 000, with administrative and tourist information, and published as a series of 41 county maps, as well printed on paper as digital raster image.

 • Categories    

  Representation of Catalonia by means of a continuous topographic cartography at scale 1:50 000, with administrative and tourist information, and published as a series of 41 county maps, as well printed on paper as digital raster image.

 • Categories    

  Representation of Catalonia by means of a continuous topographic cartography at scale 1:50 000, with administrative and tourist information, and published as a series of 41 county maps, in digital raster images.

 • Categories    

  Representation of Catalonia by means of a continuous topographic cartography at scale 1:50 000, with administrative and tourist information, and published as a series of 41 county maps, in digital raster images.

 • Categories    

  Representation of Catalonia by means of a continuous topographic cartography at scale 1:50 000, with administrative and tourist information, and published as a series of 41 county maps, as well printed on paper as digital raster image.