From 1 - 10 / 37
 • Categories  

  Delimitation of the perimeters of fires in 1996.

 • Categories  

  1 full dins d'una sèrie col. - La sèrie havia de tenir 3 sub-col·leccions: Capitals comarcals , Espais naturals protegits , Unitats geogràfiques, i, en . - Des de 2008 es va començar a publicar la versió 2, segons un nou projecte. Notes del full:Any de vol: 1995. Actualització:1997. - DL B-261-1997. Notes del full: Any de vol: 1995. Actualització:1997. - DL B-261-1997 escanejat a 150 ppp a data de 13/02/2012

 • Categories  

  1 full dins d'una sèrie en 85 fulls : col. - Proj. UTM. El·lipsoide de Hayford. Datum Europeu. - Equidistància de les corbes de nivell: 20 m. - Els fulls d'aquesta sèrie . - La sèrie té un precedent en els estudis de vegetació de la vall de Ribes i les d'Espot i Boí realitzats al Dep. de Biologia Vegetal de la Univ. de Barcelona i publicats per l'ICC. A més, la Dir. Gen. del Medi Rural, el 1983 va publicar un full pilot: Banyoles, per O. de Bolòs i R.M. Masalles. - Cada full inclou informació temàtica i 4 finestres (Perfils de vegetació, Hipsometria, Litologia, Mapa guia) i va acompanyat d'una memòria. - El 2004 s'havien publicat 9 fulls de Pirineu i Prepirineu. Notes del full:Memòria (73 p.). Notes del full: Memòria (73 p.) escanejat a 150 ppp a data de 13/02/2012

 • Categories  

  1 full dins d'una sèrie en 85 fulls : col. - Proj. UTM. El·lipsoide de Hayford. Datum Europeu. - Equidistància de les corbes de nivell: 20 m. - Els fulls d'aquesta sèrie . - La sèrie té un precedent en els estudis de vegetació de la vall de Ribes i les d'Espot i Boí realitzats al Dep. de Biologia Vegetal de la Univ. de Barcelona i publicats per l'ICC. A més, la Dir. Gen. del Medi Rural, el 1983 va publicar un full pilot: Banyoles, per O. de Bolòs i R.M. Masalles. - Cada full inclou informació temàtica i 4 finestres (Perfils de vegetació, Hipsometria, Litologia, Mapa guia) i va acompanyat d'una memòria. - El 2004 s'havien publicat 9 fulls de Pirineu i Prepirineu. Notes del full:Memòria (66 p.). Notes del full: Memòria (66 p.) escanejat a 150 ppp a data de 13/02/2012

 • Categories  

  1 Mapa, carpeta amb 8 opuscles. Conté 8 opuscles de propaganda: 1- Fitxa tècnica i mapa general, 2- Eix Transversal de Catalunya: descripció general, 3- Senyalització d'orientació, 4- Tram: Vic-Girona, 5- Tram: Santa Maria d'Oló- Fontfreda, 6- Tram: Fontfreda- Enllaç C-154, 7- Enllaç amb la C-154- Vic, 8- Xarxa arterial de Vic escanejat a 300 ppp a data de 29/12/2011

 • Categories  

  1 full dins d'una sèrie en 85 fulls : col. - Proj. UTM. El·lipsoide de Hayford. Datum Europeu. - Equidistància de les corbes de nivell: 20 m. - Els fulls d'aquesta sèrie . - La sèrie té un precedent en els estudis de vegetació de la vall de Ribes i les d'Espot i Boí realitzats al Dep. de Biologia Vegetal de la Univ. de Barcelona i publicats per l'ICC. A més, la Dir. Gen. del Medi Rural, el 1983 va publicar un full pilot: Banyoles, per O. de Bolòs i R.M. Masalles. - Cada full inclou informació temàtica i 4 finestres (Perfils de vegetació, Hipsometria, Litologia, Mapa guia) i va acompanyat d'una memòria. - El 2004 s'havien publicat 9 fulls de Pirineu i Prepirineu. Notes del full:Memòria (95 p.). Notes del full: Memòria (95 p.) escanejat a 150 ppp a data de 13/02/2012

 • Categories  

  1 Mapa, carpeta amb 8 opuscles. Conté 8 opuscles de propaganda: 1- Fitxa tècnica i mapa general, 2- Eix Transversal de Catalunya: descripció general, 3- Senyalització d'orientació, 4- Tram: Vic-Girona, 5- Tram: Santa Maria d'Oló- Fontfreda, 6- Tram: Fontfreda- Enllaç C-154, 7- Enllaç amb la C-154- Vic, 8- Xarxa arterial de Vic escanejat a 300 ppp a data de 29/12/2011

 • Categories  

  1 Mapa, carpeta amb 8 opuscles. Conté 8 opuscles de propaganda: 1- Fitxa tècnica i mapa general, 2- Eix Transversal de Catalunya: descripció general, 3- Senyalització d'orientació, 4- Tram: Vic-Girona, 5- Tram: Santa Maria d'Oló- Fontfreda, 6- Tram: Fontfreda- Enllaç C-154, 7- Enllaç amb la C-154- Vic, 8- Xarxa arterial de Vic escanejat a 300 ppp a data de 29/12/2011

 • Categories  

  1 full dins d'una sèrie col. - La sèrie havia de tenir 3 sub-col·leccions: Capitals comarcals , Espais naturals protegits , Unitats geogràfiques, i, en . - Des de 2008 es va començar a publicar la versió 2, segons un nou projecte. Notes del full:Any de vol: 1989. Actualització:1997. - 92 x 122 cm, full 98 x 149 cm. - DL B-28778-1997. Notes del full: Any de vol: 1989. Actualització:1997. - 92 x 122 cm, full 98 x 149 cm. - DL B-28778-1997 escanejat a 150 ppp a data de 13/02/2012

 • Categories  

  1 Mapa, carpeta amb 8 opuscles. Títol del mapa: Tram Santa Maria d'Oló - Fontfreda. Conté 8 opuscles de propaganda: 1- Fitxa tècnica i mapa general, 2- Eix Transversal de Catalunya: descripció general, 3- Senyalització d'orientació, 4- Tram: Vic-Girona, 5- Tram: Santa Maria d'Oló- Fontfreda, 6- Tram: Fontfreda- Enllaç C-154, 7- Enllaç amb la C-154- Vic, 8- Xarxa arterial de Vic escanejat a data de 29/12/2011