From 1 - 10 / 34
 • Categories  

  Edificis del municipi de Girona

 • Categories  

  Números de policia de Girona: cartografia en format CAD (anotació) i SIG (punt amb informació associada del número, el tipus de número -extrem o normal- i l'angle de rotació respecte la façana)

 • Categories  

  Delimitation of the perimeters of fires in 1997.

 • Categories  

  1 Mapa. Prova d'un mapa turístic que no es va continuar. Sembla un producte inacabat. - Conté: Mapes de Mataró, Arenys de Mar i Calella, informació turística comarcal i fotografies. escanejat a 254 ppp a data de 29/12/2011

 • Categories  

  Al verso: Els punts que més us interessen / Los puntos que más te interesan, fotografies i text d'informació turística. - el fullet és del 1999, el mapa, del desembre 1998. - Hi ha dues variants del mapa, idèntiques (incloent-hi número de D.L.), però una en català i l'altra en castellà. escanejat a 300 ppp a data de 22/01/2012

 • Categories  

  1 Mapa. - Al verso: Els punts que més us interessen / Los puntos que más te interesan, fotografies i text d'informació turística. - el fullet és del .- Hi ha dues variants del mapa, idèntiques (incloent-hi número de D.L.), però una en català i l'altra en castellà escanejat a 300 ppp a data de 29/12/2011

 • Categories  

  1 Mapa. - Inclou 2 finestres (Mapa de situació, Divisió administrativa amb la relació de municipis).- Equidistància de les corbes de nivell: 100 metres escanejat a 254 ppp a data de 29/12/2011

 • Categories  

  1 Mapa comarcal (B). - Inclou 2 llistes: Caps de partit judicial i nombre de jutjats (desembre 1997) -- Relació d'enclavaments escanejat a 150 ppp a data de 21/12/2009

 • Categories  

  1 Mapa. proj. UTM escanejat a 300 ppp a data de 29/12/2011

 • Categories  

  La Xarxa Topogràfica Municipal (XTM) és una xarxa de vèrtexs geodèsics que cobreix el municipi de Girona i serveix com a base als treballs topogràfics. És una xarxa de claus GEOPUNT mesurats amb GPS i topografia clàssica des de l´any 1998, referits a una xarxa geodèsica d'ordre superior anomenada Xarxa Utilitària (XU) de l´Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Està formada per uns 400 punts i cadascun disposa de coordenades en projecció UTM sobre sistema de referència ETRS89 amb cota geomètrica referida al nivell mig del mar a Alacant.