From 1 - 10 / 50
 • Categories  

  Municipal finish coating of Castelló d'Empúries, showing the rural part of town.

 • Categories  

  Vol fotogramètric: Conjunt d'imatges (format digital i contactes paper), recolzament i aereotriangulació Data de vol: abril de 1999 Escala del vol: 1:3.500

 • Categories  

  Polygons which describe the fields of influence of recovery plan for Gypaetus barbatus (bearded vulture).

 • Categories  

  Localització dels equipaments esportius municipals. Girona. 2006: E 1:20000. 294x420 mm 2005: E 1:20000. 294x420 mm 2000: E 1:7 500. 841x1189 mm 1999: E 1:10 000. 594x841 mm

 • Categories  

  Vol analògic fotogramètric, en blanc i negre. Conjunt d'imatges (format digital i contactes paper), recolzament i aereotriangulació Data de vol: abril, juny i agost de 1999 Escala del vol: 1:5.000

 • Categories  

  Principals espais verds de Girona 594,1x841 mm. escala 1:15000

 • Categories  

  Delimitació àrea urbana Girona.UMAT. 15-11-1999- 594,1X841 mm

 • Categories    

  La col·lecció d'imatges Landsat 7 ETM+ pertanyen al sensor multiespectral Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) embarcat en el setè satèl·lit del programa Landsat d'observació de la Terra. Aquestes imatges són captades des de l'abril de l'any 1999 fins l'actualitat sobre la superfície de la Terra amb una cobertura completa cada 16 dies. Les imatges estan formades per 9 bandes entre l'espectre visible, infraroig i tèrmic. La resolució espacial de les bandes és de 30 metres menys dues bandes tèrmiques de 60 metres i una banda pancromàtica de 15 metres.

 • Categories    

  La col·lecció d'imatges Landsat 7 ETM+ pertanyen al sensor multiespectral Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) embarcat en el setè satèl·lit del programa Landsat d'observació de la Terra. Aquestes imatges són captades des de l'abril de l'any 1999 fins l'actualitat sobre la superfície de la Terra amb una cobertura completa cada 16 dies. Les imatges estan formades per 9 bandes entre l'espectre visible, infraroig i tèrmic. La resolució espacial de les bandes és de 30 metres menys dues bandes tèrmiques de 60 metres i una banda pancromàtica de 15 metres.

 • Categories    

  El conjunt d'informació de Superfícies afectades per incendis forestals conté la delimitació de les superfícies afectades per incendis forestals, considerats amb fort impacte ambiental, descrites mitjançant la seva representació en dues dimensions a escala 1:50000 i uns atributs que descriuen les seves característiques semàntiques.