From 1 - 10 / 75
 • Categories  

  1 Mapa. - Base cartogràfica: 1:50 000 ICC, informació temàtica, referida a 1997: MMAMB.- Hi ha dues versions del mateix mapa: una, sobre paper gruixut (B.19.567-1999), una altra, plegada (B. 19.565-1999) escanejat a 150 ppp a data de 29/12/2011

 • Categories  

  Vol fotogramètric: Conjunt d'imatges (format digital i contactes paper), recolzament i aereotriangulació Data de vol: abril de 1999 Escala del vol: 1:3.500

 • Categories  

  Localització dels equipaments esportius municipals. Girona. 2006: E 1:20000. 294x420 mm 2005: E 1:20000. 294x420 mm 2000: E 1:7 500. 841x1189 mm 1999: E 1:10 000. 594x841 mm

 • Categories  

  Vol analògic fotogramètric, en blanc i negre. Conjunt d'imatges (format digital i contactes paper), recolzament i aereotriangulació Data de vol: abril, juny i agost de 1999 Escala del vol: 1:5.000

 • Categories  

  1 full dins d'una sèrie en 85 fulls : col. - Proj. UTM. El·lipsoide de Hayford. Datum Europeu. - Equidistància de les corbes de nivell: 20 m. - Els fulls d'aquesta sèrie . - La sèrie té un precedent en els estudis de vegetació de la vall de Ribes i les d'Espot i Boí realitzats al Dep. de Biologia Vegetal de la Univ. de Barcelona i publicats per l'ICC. A més, la Dir. Gen. del Medi Rural, el 1983 va publicar un full pilot: Banyoles, per O. de Bolòs i R.M. Masalles. - Cada full inclou informació temàtica i 4 finestres (Perfils de vegetació, Hipsometria, Litologia, Mapa guia) i va acompanyat d'una memòria. - El 2004 s'havien publicat 9 fulls de Pirineu i Prepirineu. Notes del full:Memòria (89 p.). Notes del full: Memòria (89 p.) escanejat a 150 ppp a data de 13/02/2012

 • Categories  

  1 full dins d'una sèrie col. - La sèrie havia de tenir 3 sub-col·leccions: Capitals comarcals , Espais naturals protegits , Unitats geogràfiques, i, en . - Des de 2008 es va començar a publicar la versió 2, segons un nou projecte. Notes del full:Any de vol: 1995. Actualització:1997. - DL B-48838-1999. Notes del full: Any de vol: 1995. Actualització:1997. - DL B-48838-1999 escanejat a 150 ppp a data de 13/02/2012

 • Categories  

  1 Mapa, mapa en 2 fulls. - Inclou una finestra amb ampliació dels voltants de Barcelona, i informació sobre la intensitat de trànsit ferroviari.- Publicat conjuntament amb els mapes del trànsit viari de Catalunya 1:750 000 (1975, 1980, 1985, 1990) i els mapes de saturació de la xarxa ferroviària de Catalunya 1:750 000 (1986 i 1991) escanejat a 300 ppp a data de 29/12/2011

 • Categories  

  4 Mapa, en 4 fulls. - Consta del mapa de trànsit viari dels anys 1975, 1980, 1985 i 1990. - Cada mapa inclou una finestra amb ampliació dels .- Publicat conjuntament amb els mapes del trànsit ferroviari de Catalunya 1:750 000 (1986 i 1991) i els mapes de saturació de la xarxa ferroviària de Catalunya 1:750 000 (1986 i 1991) escanejat a 300 ppp a data de 29/12/2011

 • Categories  

  4 Mapa, en 4 fulls. - Consta del mapa de trànsit viari dels anys 1975, 1980, 1985 i 1990. - Cada mapa inclou una finestra amb ampliació dels .- Publicat conjuntament amb els mapes del trànsit ferroviari de Catalunya 1:750 000 (1986 i 1991) i els mapes de saturació de la xarxa ferroviària de Catalunya 1:750 000 (1986 i 1991) escanejat a 300 ppp a data de 29/12/2011

 • Categories  

  1 Mapa. - Inclou 1 finestra: Mapa guia: [Divisió municipal], i dades de població i superfície dels municipis.- proj. UTM. El·lipsoide de Hayford. Datum europeu escanejat a 150 ppp a data de 29/12/2011