From 1 - 10 / 82
 • Categories  

  Text Refós del Pla General d'Ordenació Urbana. Data d actualització gener 1999- 828x1143 mm. Escala 1:9000

 • Categories  

  Emplaçament dependències externes Ajuntament de Girona 297x420 , E/ 1:20 000

 • Categories  

  These maps consist of a grid of 500x500m squares which set the theorical maximum concentration of pollutant (according to the current situation) still to be allowed in that area, so that the overall concentration of pollutant equals the limit permited by law. In this case, the pollutant is carbon monoxide (CO). These maps should be taken as a technical reference document only as it is still waiting to be aproved by the Catalan Government.

 • Categories  

  Entitats de població de Girona: entitats singulars, nuclis de població i disseminats. Any 2000. Arxiu pdf mida 840,7x899,9 mm

 • Categories    

  La col·lecció d'imatges Landsat 7 ETM+ pertanyen al sensor multiespectral Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) embarcat en el setè satèl·lit del programa Landsat d'observació de la Terra. Aquestes imatges són captades des de l'abril de l'any 1999 fins l'actualitat sobre la superfície de la Terra amb una cobertura completa cada 16 dies. Les imatges estan formades per 9 bandes entre l'espectre visible, infraroig i tèrmic. La resolució espacial de les bandes és de 30 metres menys dues bandes tèrmiques de 60 metres i una banda pancromàtica de 15 metres.

 • Categories    

  La col·lecció d'imatges Landsat 7 ETM+ pertanyen al sensor multiespectral Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) embarcat en el setè satèl·lit del programa Landsat d'observació de la Terra. Aquestes imatges són captades des de l'abril de l'any 1999 fins l'actualitat sobre la superfície de la Terra amb una cobertura completa cada 16 dies. Les imatges estan formades per 9 bandes entre l'espectre visible, infraroig i tèrmic. La resolució espacial de les bandes és de 30 metres menys dues bandes tèrmiques de 60 metres i una banda pancromàtica de 15 metres.

 • Categories    

  La col·lecció d'imatges Landsat 7 ETM+ pertanyen al sensor multiespectral Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) embarcat en el setè satèl·lit del programa Landsat d'observació de la Terra. Aquestes imatges són captades des de l'abril de l'any 1999 fins l'actualitat sobre la superfície de la Terra amb una cobertura completa cada 16 dies. Les imatges estan formades per 9 bandes entre l'espectre visible, infraroig i tèrmic. La resolució espacial de les bandes és de 30 metres menys dues bandes tèrmiques de 60 metres i una banda pancromàtica de 15 metres.

 • Categories    

  El conjunt d'informació de Superfícies afectades per incendis forestals conté la delimitació de les superfícies afectades per incendis forestals, considerats amb fort impacte ambiental, descrites mitjançant la seva representació en dues dimensions a escala 1:50000 i uns atributs que descriuen les seves característiques semàntiques.

 • Categories    

  Cartografia topogràfica urbana a escala 1:1000.

 • Categories    

  Cartografia topogràfica urbana a escala 1:1000.