From 1 - 10 / 416
 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

 • Categories  

  Nombre d'habitatges per sector a Girona: recompte per sectors del nombre d'habitatges existents al Cens d'Edificis i Locals de Girona

 • Categories  

  Divisió per barris a la ciutat de Girona. Barri Santa Eugènia. 420x290 mm.

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

 • Categories  

  Antiguitat de les edificacions. A0. 1180 x 841 mm. E/ 1:10.000

 • Categories  

  It maps with the islands of houses, allotments, suballotments and their respective codes of the urban kernel of Tossa de Mar.

 • Categories  

  Localització del sòl industrial i comercial segons el Pla General aprovat el 2002. Escala 1:25.000

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

 • Categories  

  Fonts de Sant Daniel (Col·lecció Girona Itineraris num 10) ubicades sobre la base topogràfica 1:5000 del ICC.

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.