From 1 - 10 / 218
 • Categories  

  Ortoimatge color de Girona. Àmbit municipal En color. Data de vol: 05/10/2008. Resolució: 0,5 m pixel. Focal 101,40mm. Format 103,5x67,5 mm.

 • Categories  

  Ortoimatge color de l'àmbit urbà fins la variant a 1:20.000, amb toponim bàsics. Data del vol : juny juliol setembre de 2009

 • Categories  

  Distribución de Aegolius funereus (mussol pirinenc)

 • Categories  

  Ortoimatge en blanc i negre del Municipi de Girona. Àmbit municipal i àrea urbana. 13 d'abril, 23 de juny i 10 d'agost de 1999. Resolucio: 0,1m/pixel.

 • Categories  

  Localització de les cartelleres municipals. Pdf: 297 x 420 mm 1:15 000

 • Categories  

  Map of protection from atmospheric pollution approved through Decree 226/2006, of 23 May.

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.