From 1 - 10 / 91
 • Categories  

  Geographical base that describes the subdivision of the municipalities of Catalonia into districts and census sections.

 • Categories    

  La base topogràfica 1:1000 correspon a la cartografia del municipi de Terrassa. La superfície d'interès comprèn unes 3400 hectàrees, de les quals, unes 2500 equivalen a zones urbanes. El terme municipal de Terrassa, esta envoltat pels municipis de Matadepera, Mura, Vacarisses, Viladecavalls, Ullastrell, Rubí, Sant Quirze del Vallès, Sabadell i Castellar del Vallès.

 • Categories  

  Geographical base that describes the subdivision of the municipalities of Catalonia into districts and census sections.

 • Categories  

  Ortoimatge color de Girona. Àmbit municipal En color. Data de vol: abril i maig de 2014. Resolució: 0,1 m pixel.

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el Decret 209/2015 i el Decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.