From 1 - 10 / 250
 • Categories  

  Localització dels desfibril·ladors de Girona

 • Categories  

  Localitzador dels contenidors de reciclatge per tipologia: paper, rebuig, envasos, orgànica i vidre.

 • Categories  

  Localitzador dels nius d'orenetes.

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

 • Categories    

  La base topogràfica 1:1000 correspon a la cartografia del municipi de Figueres i l'entitat municipal de Vilatenim, agregada el 1975. La superfície d'interès abarca unes 2000 hectàrees, de les quals, unes 750 equivalen a zones urbanes. Per garantir les tasques d'anàlisi i explotació, la base cartogràfica s'estén més enllà dels propis límits municipals, menys de 100 metres, afectant alguns dels municipis veïns com Llers, Cabanes, Vilabertran, Vila-Sacra, El Far d'Empordà, Vilafant o Santa Llogaia d'Alguema. La cartografia està elaborada principalment per restitució fotogramètrica 3D seguint el "plec d'especificacions tècniques estàndards per a l'elaboració de cartografia topogràfica 3D a escales 1:1000 (CT-1M v2.2)" publicades per l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i aprovades per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CCCC). Les diferencies entre la base topogràfica i el plec esmentat queden recollides en el propi plec de l'Ajuntament de Figueres "Especificacions tècniques Base Topogràfica 1:1000". La base topogràfica 1:1000 és de cotitularitat de la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Figueres.

 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.