From 1 - 9 / 9
 • Categories  

  Ortoimatge color del Municipi de Girona. Àmbit municipal i àrea urbana. En color. Data de vol: 10/07/2006. Resolució: 0,5 m pixel. Escala del vol: 1:20.000

 • Categories  

  Ortoimatge color del Municipi de Girona. Vol 1:35.000 del 1 d'abril de 2004. Ressolució 0,5m .

 • Categories  

  Ortoimatges color . Municipi de Girona. Vol 1:20.000 del 18 de juliol de 2003. Ressolució: 0,5 m .

 • Categories  

  Ortoimatge color de Girona. Àmbit municipal En color. Data de vol: juny, juliol i setembre de 2009.Escla 2500. Resolució: 0,25 m pixel. 13 fulls segons malla de tall 1:5000 del ICC.

 • Categories  

  Ortoimatge color de Girona. Àmbit municipal En color. Data de vol: 26 de juny de 2011. Resolució: 0,20 m pixel. 37 fulls segons malla de tall de la base topogràfica 1:2000 de l'Ajuntament de Girona

 • Categories  

  Ortoimatge color de Girona. Àmbit municipal En color. Data de vol: 05/10/2008. Resolució: 0,5 m pixel. Focal 101,40mm. Format 103,5x67,5 mm.

 • Categories  

  Ortoimatge color de Girona. Àmbit municipal En color. Data de vol: 26 de juliol de 2012. Resolució: 0,20 m pixel.

 • Categories  

  Ortoimatge color de Girona. Àmbit municipal En color. Data de vol: abril i maig de 2014. Resolució: 0,1 m pixel.

 • Categories    

  Representation of Catalonia by means of topographic cartography at scale 1:250 000, coherent with the series of topographic cartography 1:50 000 v5.1 and 1:100 000 v1.0, with topographic and bathymetric. Download from http://www.icgc.cat.