From 1 - 6 / 6
 • Categories  

  Conjunt de topònims del municipi de Girona, amb informació de la seva tipologia

 • Categories  

  La Xarxa Topogràfica Municipal (XTM) és una xarxa de vèrtexs geodèsics que cobreix el municipi de Girona i serveix com a base als treballs topogràfics. És una xarxa de claus GEOPUNT mesurats amb GPS i topografia clàssica des de l´any 1998, referits a una xarxa geodèsica d'ordre superior anomenada Xarxa Utilitària (XU) de l´Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Està formada per uns 400 punts i cadascun disposa de coordenades en projecció UTM sobre sistema de referència ETRS89 amb cota geomètrica referida al nivell mig del mar a Alacant.

 • Categories  

  Equipaments culturals de Girona 594,1x841 mm E/ 1:10 000

 • Categories  

  Eixos viaris de Girona, amb informació associada del seu codi, tipus de via i nom.

 • Categories  

  Localització dels equipaments esportius municipals. Girona. 2006: E 1:20000. 294x420 mm 2005: E 1:20000. 294x420 mm 2000: E 1:7 500. 841x1189 mm 1999: E 1:10 000. 594x841 mm

 • Categories  

  Delimitació dels barris i sectors de Girona