From 1 - 6 / 6
 • Categories    

  El Mapa municipal és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el decret 244/2007. El Mapa municipal de Catalunya és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

 • Categories  

  Map of Catalonia at 1:1 000 000 with tourist information.

 • Categories    

  Representation of Catalonia by means of topographic cartography at scale 1:50 000 with administrative and tourist information. Download from http://www.icgc.cat.

 • Categories    

  Map of Catalonia at 1:1 000 000 with topographic, hypsometric, bathymetric and road information.

 • Categories  

  Map of Catalonia at scale 1:400 000 with the intensity of road traffic in the year 2006, into 10 intervals. The metropolitan zone of Barcelona is represented at scale 1:200 000. Map published in collaboration with the Direcció General de Carreteres, Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (Road and Public Works administration of the Government of Catalonia)

 • Categories  

  Map of Catalonia at 1:1 000 000 with orography, hydrography, hypsometric and bathymetric information.