From 1 - 10 / 26
 • Categories  

  This image belongs to the project called monitoring of snow cover, evapotranspiration and the use of water in crops, for the management of the hydrical resources in Catalonia during the period 2002-2007, which was carried out by Remote Sensing Research Group from the Geography Department of Autonomous University of Barcelona, in collaboration with the Catalan Water Agency (ACA). This image (100 m pixels size) shows Albedo, and corresponds to the path 198 and rows 31 and 32.

 • Categories  

  This image belongs to the project called monitoring of snow cover, evapotranspiration and the use of water in crops, for the management of the hydrical resources in Catalonia during the period 2002-2007, which was carried out by Remote Sensing Research Group from the Geography Department of Autonomous University of Barcelona, in collaboration with the Catalan Water Agency (ACA). This image (100 m pixels size) shows Albedo, and corresponds to the path 197 and row 31.

 • Categories  

  This image belongs to the project called monitoring of snow cover, evapotranspiration and the use of water in crops, for the management of the hydrical resources in Catalonia during the period 2002-2007, which was carried out by Remote Sensing Research Group from the Geography Department of Autonomous University of Barcelona, in collaboration with the Catalan Water Agency (ACA). This image (1000 m pixels size) shows Albedo, and corresponds to the path 198 and rows 31 and 32.

 • Categories  

  This image belongs to the project called monitoring of snow cover, evapotranspiration and the use of water in crops, for the management of the hydrical resources in Catalonia during the period 2002-2007, which was carried out by Remote Sensing Research Group from the Geography Department of Autonomous University of Barcelona, in collaboration with the Catalan Water Agency (ACA). This image (1000 m pixels size) shows Albedo, and corresponds to the path 197 and row 31.

 • Categories  

  This image belongs to the project called monitoring of snow cover, evapotranspiration and the use of water in crops, for the management of the hydrical resources in Catalonia during the period 2002-2007, which was carried out by Remote Sensing Research Group from the Geography Department of Autonomous University of Barcelona, in collaboration with the Catalan Water Agency (ACA). This image (500 m pixels size) shows Albedo, and corresponds to the path 197 and row 31.

 • Categories  

  This image belongs to the project called monitoring of snow cover, evapotranspiration and the use of water in crops, for the management of the hydrical resources in Catalonia during the period 2002-2007, which was carried out by Remote Sensing Research Group from the Geography Department of Autonomous University of Barcelona, in collaboration with the Catalan Water Agency (ACA). This image (500 m pixels size) shows Albedo, and corresponds to the path 197 and row 31.

 • Categories  

  This image belongs to the project called monitoring of snow cover, evapotranspiration and the use of water in crops, for the management of the hydrical resources in Catalonia during the period 2002-2007, which was carried out by Remote Sensing Research Group from the Geography Department of Autonomous University of Barcelona, in collaboration with the Catalan Water Agency (ACA). This image (500 m pixels size) shows Albedo, and corresponds to the path 198 and rows 31 and 32.

 • Capa de Seccions de les Quadrícules del Sistema d'Orientació Cartogràfica (SOC1). El SOC és una xarxa integrada per quadrícules geomètriques codificades per a la localització ràpida d’elements per al posicionament ràpid en el territori, a qualsevol nivell de resolució. El SOC1 és la Quadrícula formada per seccions d'1 km de costat.

 • Categories  

  This image belongs to the project called monitoring of snow cover, evapotranspiration and the use of water in crops, for the management of the hydrical resources in Catalonia during the period 2002-2007, which was carried out by Remote Sensing Research Group from the Geography Department of Autonomous University of Barcelona, in collaboration with the Catalan Water Agency (ACA). This image (20 m pixels size) shows Albedo, and corresponds to the path 198 and rows 31 and 32.

 • Categories  

  This image belongs to the project called monitoring of snow cover, evapotranspiration and the use of water in crops, for the management of the hydrical resources in Catalonia during the period 2002-2007, which was carried out by Remote Sensing Research Group from the Geography Department of Autonomous University of Barcelona, in collaboration with the Catalan Water Agency (ACA). This image (500 m pixels size) shows Albedo, and corresponds to the path 198 and rows 31 and 32.