Quadrícules SOC

Quadrícules del Sistema d'Orientació Cartogràfica (SOC), d'1x1 i 5x5 km de resolució, amb els seus identificadors.

També es pot utilitzar en línia mitjançant WMS (URL de connexió: http://geoserveis.ide.cat/dgpeis_10202_soc/wms/service).

Xarxa integrada per quadrícules geomètriques codificades per a la localització ràpida d’elements per al posicionament ràpid en el territori.

El sistema de quadrícules SOC es defineix per una xarxa de línies paral·leles als eixos de coordenades UTM (fus 31) amb origen al punt de coordenades 250000,4750000 i orientació de les quadrícules oest-est i nord-sud.

Es tracta d’un sistema jeràrquic amb resolucions d’1 km (seccions) i de 5 km (quadrants) de costat.

Especificacions tècniques de les Quadrícules SOC v1.0 (02.12.2015) [PDF]

 

Entitat responsable d'aquesta geoinformació: Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments