La IDEC

La Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya

Concepte, funcions i components de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya.

Marc legal i Funcions del Centre de Suport IDEC.

Principals línies estratègiques d’actuació impulsades per a desenvolupar la IDEC.

Serveis que la IDEC ofereix a l’Administració i a d’altres professionals del sector de la informació geogràfica.