Carta de serveis

Serveis que la IDEC ofereix a l’Administració i a d’altres professionals del sector de la informació geogràfica.

En el compliment de les seves funcions, el Centre de Suport IDEC posa a l’abast dels seus usuaris el coneixement i expertesa del seu equip en l’àmbit del Geogovern, oferint un ampli ventall de serveis i assessorament tècnic, destinats tant a l’àmbit professional, acadèmic, com als mateixos ciutadans:

 • Detecció i anàlisi de requisits d’usuari.

 • Documentació de casos d’ús.

 • Anàlisi i implementació d’estàndards relatius a la informació geogràfica (ISO 19100, OGC, INSPIRE).

 • Anàlisi i implementació de noves tecnologies.

 • Redacció de guies tècniques per a la interoperabilitat de dades.

 • Disseny formal d’estructures i bases de dades.

 • Documentació i modelització de dades.

 • Generació i gestió sostenible de metadades.

 • Transformació de dades entre diferents models d’implementació i formats.

 • Publicació de serveis web estàndard per a usuaris finals.

 • Impartició d’activitats formatives vinculades a aquestes matèries.