Línies d’actuació

Principals línies estratègiques d’actuació impulsades per a desenvolupar la IDEC.

El principal repte de l’actual equip del Centre de Suport IDEC és impulsar un pla d’actuació i els mecanismes necessaris per a la gestió eficaç i sostenible de la informació geogràfica, especialment d'aquella amb caràcter oficial.

L’objectiu final és aconseguir que aquesta sigui actualitzada, accessible, d’acord als estàndards vigents, interoperable en l’àmbit geogràfic català, de l’Estat i de la Unió Europea, i disposi de documentació formal, senzilla i adequada, que permeti als usuaris la seva utilització i explotació final.

Per tal de fer-ho possible s’està treballant en les següents línies d’actuació estratègiques:

1. Governança de dades

  • Suport a la planificació dels conjunts de dades geogràfiques amb caràcter oficial previstos al Pla Cartogràfic de Catalunya (PCC).

  • Establiment de directrius i elaboració de guies tècniques per a la seva implementació, distribució estructurada a través de la web i reutilització. 

  • Foment de la utilització i explotació d’aquestes dades, combinant-les reutilitzant altres fonts de dades geogràfiques existents, especialment les derivades de les iniciatives Open Data.

2. Suport a la formalització de les dades

  • Procés de documentació contínua de les dades geogràfiques existents, mitjançant la producció d'especificacions tècniques, models de dades i metadades uniformes, especialment per als conjunts de dades oficials del PCC.

  • Suport a la implementació de conjunts i bases de dades estructurats.

3. Federació amb altres iniciatives IDE

  • Foment i suport a la interoperabilitat de les dades geogràfiques a nivell nacional i internacional, a Catalunya, Espanya i Europa, per tal de fer possible la seva compartició i reutilització efectiva.

  • Transformació i implementació de dades interoperables conformes a la Directiva INSPIRE.

4. Recerca, avaluació i aplicació de noves tecnologies per a la disseminació i reutilització de la informació geogràfica

  •  Anàlisi, implementació i promoció de bones pràctiques IDE, principalment d’aquelles destinades a millorar la publicació i compartició de dades espacials a través de la web (Spatial Data on the Web Best Practices).