Documentació tècnica d'interès

 

 

Perfils IDEC

Visió de les normes ISO (ISO 19115:2003 i ISO 19119:2005) que el Centre de Suport IDEC posa en marxa per a l'organització i gestió del Catàleg de metadades a fi d'estandarditzar la cerca, la localització i la descripció de la informació geogràfica.