Open Geospatial Consortium (OGC)

Estàndards oberts.

Consorci OGC

OGC és un consorci sense ànim de lucre creat l'any 1994 i format per empreses, agències governamentals i universitats amb l'objectiu de definir estàndards oberts i interoperables que facilitin l'intercanvi de geoinformació entre plataformes remotes.

Les entitats col·laboren conjuntament per a desenvolupar unes especificacions obertes: documents de caràcter tècnic que fomentin la interoperabilitat* geoespacial i facilitin l'obtenció i gestió de la geoinformació en benefici dels usuaris.

L'èxit de les especificacions OpenGIS rau en el fet que són impulsades i creades per les mateixes empreses que després les implementaran en els seus productes comercials.

 

Especificacions OpenGIS

La voluntat de l'OGC amb la implementació de les especificacions és crear un marc 'normatiu' i accessible que faciliti la interoperabilitat entre els servidors de geoinformació. En les especificacions es descriuen una sèrie de llenguatges i protocols estàndards a utilitzar pels diferents servidors.

En aquestes Especificacions no es menciona ni l'arquitectura, plataforma o llenguatges de programació a utilitzar.

Aquests documents, abans de ser considerats com una OpenGIS Implementation Specification, són elaborats i probats per diversos grups de treball dins l'OGC i, finalment, sotmesos a votació.


* Interoperabilitat: Habilitat de dos o més sistemes per a intercanviar informació i poder-la utilitzar, sense cap esforç, per part de l'usuari.