Què és un geoservei?

Accés a la geoinformació a través de la xarxa.

Primer, què és un Servei Web?

Un Servei Web permet l'accés de l'usuari a informació ubicada en servidors remots. Aquest accés es produeix d'una manera estàndard i a través de qualsevol aplicació compatible, sense necessitat d'haver-ne de descarregar cap en local.

Aquesta tecnologia també permet que diferents plataformes remotes puguin intercanviar dades en xarxa.

 

Esquema del funcionament Web Services

 

Imatge
Gràfic que mostra l’esquema de funcionament bàsic d’un Servei Web a través d’una xarxa (Internet o altres xarxes), com a mecanisme estandarditzat per a que usuaris i/o altres sistemes tecnològics accedeixin, consultin i explotin la informació disponible ubicada en servidors remots

 

Esquema del funcionament dels Serveis Web

Per tal d'establir un diàleg coherent entre el client (Web Service Client), que és el que envia la petició i rep una resposta, i el servidor (Web Service), que executa el procés davant aquesta petició i envia la resposta, s'utilitza una codificació basada en el llenguatge XML.

 

XML · Extensible Markup Language

Aquest llenguatge es proposa com un estàndard per al intercanvi d'informació estructurada entre diferents plataformes. El seu èxit recau en el fet que permet la compatibilitat plena entre sistemes per a compartir informació d'una manera segura, fiable i fàcil. És un llenguatge desenvolupat pel World Wide Web Consortium. La gramàtica d'aquest llenguatge ha estat pensada per a poder estructurar grans documents i, a diferència d'altres llenguatges, dóna suport a bases de dades i és útil quan vàries aplicacions han d'integrar o compartir informació.

 

Segon, què és un GeoServei?

És un Servei Web específic que permet intercanviar informació únicament de component geogràfica (en direm GeoInformació). Per a la generació i utilització dels GeoServeis s'utilitzen llenguatges específics i protocols estàndards definits pel Open Geospatial Consortium.

 

Avantatges dels Serveis Web i dels GeoServeis

Un Servei Web pot ser invocat remotament com una funcionalitat més dins d'una aplicació desktop, amb l'avantatge que és totalment invisible per a l'usuari final. Al ser un procés remot, el consum de recursos és absorbit pels Serveis Web i l'aplicació pot estar desenvolupada en qualsevol llenguatge i plataforma.

 

Imatge
Exemple d’utilització i explotació d’un Servei Web des d’una aplicació, utilitzant protocols estàndard, a través d’Internet