Concepte

Infraestructura de dades espacials europea.

Què és la directiva INSPIRE?

Infrastructure for Spatial Information in the European Community

Imatge
Logo INSPIRE

 

La Directiva INSPIRE, elaborada per la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, pretén establir a Europa una Infraestructura de Dades Espacials.

S'inicia davant la necessitat d'organitzar i posar en comú la informació espacial de les diferents Infraestructures de Dades Espacials dels Estats Membres i amb l'objectiu de superar els problemes de disponibilitat, qualitat, gestió, accessibilitat i posada en comú de tota la geoinformació europea.

La Directiva 2007/2/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2007, per la que s'estableix una infraestructura d'informació espacial en la Comunitat Europea (Inspire), es va publicar al Diari Oficial el dia 25 d'abril de 2007. Va entrar en vigor el 15 maig de 2007. La transposició d'aquesta Directiva a l'ordenament jurídic espanyol es desenvolupa a través de la Ley 14/2010, de 5 de Julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España (LISIGE).

A Catalunya la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya recull els principis declarats a la Directiva Inspire basats en la no duplicació, facilitat d'accés i ús compartit de la geoinformació.