Què són les metadades

Concepte, funcions, contingut, estructura i accessibilitat a les metadades.

Què són les metadades?

Una Infraestructura de Dades Espacials (IDE) permet que els usuaris puguin trobar la informació geogràfica que necessiten cercant de forma senzilla sobre l’inventari de conjunts de dades i serveis geogràfics (geoserveis) disponibles.

Cadascun dels registres d’aquest inventari s’anomena Metadada i descriu les característiques bàsiques d’un conjunt de dades o geoservei concret. Serveix per a què l’usuari el pugui trobar a través de la infraestructura, consulti les seves característiques i avaluï fins a quin punt satisfà les seves necessitats per a, si escau, utilitzar-lo posteriorment.

 

Imatge
Funció de les metadades en el Catàleg IDEC, com a mecanisme estandarditzat per a documentar cada conjunt d’informació o servei disponible a Catalunya i contrastar-lo amb les necessitats dels usuaris que cerquen dades a través de les eines previstes en aquest catàleg

Per tant, els conjunts de dades i geoserveis han de disposar necessàriament d'unes metadades associades per tal de ser accessibles a través de la IDE.

 

Quina informació contenen?

La metadada és una descripció d’un conjunt de dades o un geoservei que conté informació sobre:

  • La pròpia metadada: identificador, data en què va ser documentada, organisme responsable, estàndard de referència utilitzat per a generar-la, etc.

  • El conjunt de dades o servei: títol, data de la informació, organisme responsable, escala o resolució, paraules clau descriptives, extensió geogràfica i temporal, sistema de referència, contingut, etc.

  • La qualitat de les dades: origen de les dades, procés d’elaboració, conformitat a requisits de qualitat descrits a les especificacions tècniques, etc.

  • La distribució de les dades i accés al servei: formats disponibles, enllaç o informació per a descarregar-lo o per a accedir al servei, operacions que suporta el servei, etc.

 

Quina estructura tenen? - Estàndards de metadades

La metadada és una descripció formal d’un conjunt de dades o un geoservei basada en un estàndard reconegut, com ara ISO 19115, ISO 19119, Dublin Core o DCAT.

Els estàndards fixen els elements que s’han de descriure obligatòriament, així com aquells que són opcionals. També determinen el tipus de dades que s’ha d’utilitzar per a cada element de les metadades, per exemple: cadena de text, tipus numèrics, valors de llistes prefixades, etc.

Per tal que els usuaris siguin capaços d’usar qualsevol metadada, aquestes han d’haver estat elaborades segons un marc conceptual o estàndard que fixi quin és el seu contingut.

Per tal que un fitxer de metadades sigui localitzable a Internet, aquest ha d’haver estat elaborat segons un conjunt de regles de format o estàndard d’implementació estructurat, llegible pels ordinadors.

 

Perfils de metadades IDEC

Amb l’objectiu de formalitzar i homogeneïtzar les metadades, el Centre de Suport IDEC ha redactat unes guies que defineixen les directrius (requisits i recomanacions) a seguir a l’hora de generar metadades, d’acord als estàndards de metadades de conjunts de dades (ISO 19115) i de serveis (ISO 19119), en l’àmbit de Catalunya. Entre d’altres, fixen el contingut d’informació mínim i obligatori que han d’incloure, així com els possibles continguts opcionals.

Aquests documents es coneixen com a:

  • Perfil IDEC per a Conjunts de dades.

  • Perfil IDEC per a Serveis.

 

Accessibilitat a les metadades

Quan els fitxers de metadades són accessibles en línia (Internet), la informació està a l’abast de qualsevol usuari que, mitjançant mecanismes de cerca adients, els pot localitzar i descobrir.

Per tal d’aconseguir-ho, aquests s’integren dins d’un catàleg de metadades, que pot entendre-les i funciona gràcies a la seva estandardització.

La IDEC, mitjançant el seu Centre de Suport, posa a disposició dels usuaris una eina per a catalogar les metadades: el Catàleg de Metadades IDEC.

El catàleg IDEC està basat en els estàndards de referència, tant per a documentar i generar les metadades com per a fer-les accessibles mitjançant un Servei Web de Localització -Catalogue Service for the Web (CSW)-, segons l’Open Geospatial Consortium (OGC).

Hi trobareu la descripció completa del Servei de Localització CSW a la metadada d’aquest servei.