Legal notice

Reutilització de la informació

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), com a ens competent per a la gestió de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC), permet la reutilització dels continguts i les dades d'aquest web per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció, en els termes establerts per l'instrument legal CC0 de Creative Commons, d’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Cal remarcar que la geoinformació accessible des d'aquest web, incloent-ne el catàleg IDEC, està sotmesa a llicències específiques, principalment en funció del seu autor.

D’altra banda, d’acord amb l’article 11 de la Llei 26/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, la geoinformació oficial registrada és d'ús obligatori:

  • per a totes les administracions catalanes per a la formació de nova cartografia, i

  • en l'exercici de les competències de la Generalitat i, en el marc d'aquestes, en l'exercici de les competències atribuïdes als ens locals i a altres ens públics de Catalunya, quan aquest exercici competencial hagi d'emprar informació cartogràfica o geogràfica o s'hi hagi de basar.

 

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques i símbols distintius de l’ICGC, ni de la IDEC, en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l’ICGC i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

 

Privacitat: protecció de dades personals

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) garanteix el dret a la protecció de les dades personals que recull en l’àmbit de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC), en els termes establerts per la normativa vigent, implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals.

Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

Per a més detalls, podeu consultar la Política de protecció de dades personals en la IDEC

 

Política de galetes

Utilitzem galetes (cookies) per distingir-vos d'altres usuaris en el web de la IDEC i el seu catàleg, per millorar la informació i els serveis que us oferim, i per facilitar-vos l'accés. Aquestes galetes no poden ser utilitzades per identificar-vos personalment, ja que s'associen únicament a un usuari anònim i el seu dispositiu.

Podeu configurar el vostre navegador per rebutjar totes o algunes galetes, o per tal que us alerti quan els webs n'instal·len o hi accedeixen. Si desactiveu o rebutgeu les galetes, tingueu en compte que algunes parts del web poden ser inaccessibles o no funcionar correctament.

Per a més detalls, podeu consultar la Política de galetes del web de la IDEC

Data d'actualització: 21.09.2020