Noms de carrer

Taula que conté el llistat dels noms dels carrers dels municipis de Catalunya.

La taula conté, per a cada nom de carrer:

  • Codi del municipi a què pertany.

  • Nom del municipi.

  • Codi de la unitat poblacional de l'INE a què pertany.

  • Tipus de via.

  • Partícules i articles que fan de nexe entre el tipus de via i el nom de la via.

  • Nom de la via.

  • Nom complet (format pels tres anteriors).

  • Data de la informació.

La codificació de caràcters és Unicode (UTF-8).

 

Imatge
Logo CC-by

Geoinformació subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.

 

 

Detalls

Les dades s’extreuen de la Base de dades de carrers de Catalunya, conjunt de dades geogràfiques que elabora l’ICGC a partir d’informació de camp provinent de la cartografia topogràfica 1:1.000 del Mapa Urbà de Catalunya; de la col·laboració amb la Diputació de Lleida, la Diputació de Tarragona i la Diputació de Girona i els respectius ajuntaments, i de la cartografia o del carrerer cedits pels ajuntaments, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La informació mostrada en els Noms de carrer té caràcter merament informatiu. En aquest sentit, les entitats que gestionen aquesta geoinformació no esdevenen responsables de l’actualització, l'exactitud, la integritat o la qualitat de les dades. En conseqüència, les reclamacions de responsabilitat per eventuals errors que pugui contenir la informació o per qualsevol dany o perjudici causats per l’ús d’aquesta informació seran rebutjades.