Noms de carrer

Noms dels carrers dels municipis de Catalunya.

La taula conté, per a cada nom de carrer:

  • Codi del municipi on es troba la via.

  • Nom del municipi on es troba la via.

  • Codi de la unitat poblacional on es troba la via, definit per l'INE.

  • Nom de l’àrea en la que està situada la via.

  • Tipus de via.

  • Partícules que fan de nexe entre el tipus de via i el nom de via.

  • Nom amb el que es denomina la via, sense nexe ni tipus.

  • Nom complet de la via (format pels tres anteriors).

  • Data de la font d'informació.

La codificació de caràcters és Unicode (UTF-8).

Darrera actualització: 28.09.2023

Imatge
Logo CC-by

Geoinformació de l’Administració Local de Catalunya i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.

 

La informació mostrada en els Noms de carrer té caràcter merament informatiu. En aquest sentit, les entitats que la gestionen no esdevenen responsables de l’actualització, l'exactitud, la integritat o la qualitat de les dades. En conseqüència, les reclamacions de responsabilitat per eventuals errors que pugui contenir la informació o per qualsevol dany o perjudici causats per l’ús d’aquesta informació seran rebutjades.

Detalls

Aquest conjunt d’informació és una extracció de la Base de dades d’adreces municipals de Catalunya, elaborada per l’ICGC mitjançant la col·laboració amb les Diputacions, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els ajuntaments, i també a partir de la recollida de dades in situ.