Normes

Guies tècniques d'implementació.

Per a garantir que les Infraestructures de Dades Espacials dels Estats membres de la UE compleixen la interoperabilitat de la geoinformació a nivell comunitari i transfronterer, la Directiva exigeix unes normes comunes de desenvolupament (ND). Aquestes normes, que estructuren la Directiva, es consideren Reglaments de la Comissió i, per tant, són d'obligat compliment en cada un dels països de la Unió i s'adopten en un nombre concret d'àrees específiques (metadades, especificacions de dades, serveis en línea, dades i serveis compartits, i mecanismes de coordinació i seguiment). La implementació tècnica d'aquestes normes es fa mitjançant unes guies tècniques basades en estàndars i normes internacionals (ISO 19115/19139 i ISO 19119/19139).

  • Metadades: Les metadades són la porta d'accés a la infraestructura que permetrà conèixer les dades, els serveis disponibles i els seus usos.

  • Especificacions de les dades: Les dades geogràfiques han d'estar disponibles en formats i estructures harmonitzades per tal de facilitar l'ús per part de tots.

  • Serveis en línia: Totes les dades i les metadades han de ser accessibles a través d'Internet, vector privilegiat d'intercanvi.

  • Dades i serveis compartits: Els principis de comerç, els preus i les condicions d'ús han de facilitar l'accés a les dades i serveis en línia.

  • Mecanismes de coordinació i seguiment: Cal establir estructures de coordinació tant als contribuents com als usuaris.