Catalunya

La creació d'una IDE és una tasca comuna de totes les administracions públiques, de les organitzacions i empreses tant públiques com privades i també dels professionals i ciutadans que vulguin participar-hi. El seu àmbit és universal, com ho és Internet, tot i que avui per avui es precisen organitzacions que promoguin i donin suport, a diferents nivells territorials i administratius, al procés.

Sota la iniciativa dels diferents nivells de les administracions públiques s'han anat constituint aquestes organitzacions arreu d'Europa: la infraestructura europea (INSPIRE), l'espanyola (IDEE) i les d'altres Estats membres, la catalana (IDEC) entre d'altres iniciatives autonòmiques, i diferents iniciatives locals, com ara a Catalunya, la IDEBarcelona (promoguda per la Diputació de Barcelona), el Geoportal BCN (promogut per l'ajuntament de BCN), la IDE de Sant Cugat del Vallés i d'altres que estan en preparació.

Relació d'iniciatives Locals a Catalunya:

  • IDE Lleida: IDE Lleida és una iniciativa de la Diputació de Lleida per a crear la Infraestructura de Dades Espacials (IDE) de la província de Lleida.

  • Servei Municipal de Cartografia de l'Ajuntament de Girona: El Portal de Cartografia de l'Ajuntament de Girona ofereix la cartografia municipal pròpia amb visors de mapes en línia i geoserveis WMS. El servidor de mapes funciona vinculat al Sistema d'Informació Territorial de l'Ajuntament.

  • IDE Barcelona: IDEBarcelona és una iniciativa de la Diputació de Barcelona per a crear la Infraestructura de Dades Espacials (IDE) de la província de Barcelona. El que pretén és integrar, a través d'Internet, la informació geogràfica que es produeix tant a la Diputació com a la província de Barcelona.

  • Geoportal BCN: El Geoportal i els serveis web de la Infraestructura de Dades Espacials de l'Ajuntament de Barcelona permeten posar a l'abast del ciutadà la informació territorial municipal a través del web utilitzant els estàndards de l'Open Geospatial Consortium (OGC).

  • Portal AMB: Catàleg de cartografia de la Mancomunitat de Municipis de l'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona).